65.12 Neživotné poistenie

NACE Kód
6512
NACE Text
Neživotné poistenie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– poskytovanie poisťovacích služieb iných ako je životné poistenie:
• poistenie proti úrazom a požiarom
• poistenie zdravia
• cestovné poistenie
• poistenie majetku
• poistenie motorových vozidiel, lodí, lietadiel a dopravných prostriedkov
• poistenie peňažných strát a poistenie zákonnej zodpovednosti