65.11 Životné poistenie

NACE Kód
6511
NACE Text
Životné poistenie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– upisovanie poistení a uzatváranie zmlúv o životnom poistení, poistných zmlúv pre invalidov a poistných zmlúv v prípade nečakaného úmrtia a nehody (s alebo bez významných prvkov sporenia)