65.11.0 Životné poistenie

NACE Kód
65110
NACE Text
Životné poistenie
NACE Definícia