65.2 Zaistenie

NACE Kód
652
NACE Text
Zaistenie
NACE Definícia