65.20 Zaistenie

NACE Kód
6520
NACE Text
Zaistenie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti prevzatia všetkých alebo časti rizík súvisiacich s existujúcimi poistnými zmluvami pôvodne podpísanými nositeľmi životného a neživotného poistenia