65.20.0 Zaistenie

NACE Kód
65200
NACE Text
Zaistenie
NACE Definícia