75 Veterinárne činnosti

NACE Kód
75
NACE Text
Veterinárne činnosti
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa poskytovanie zdravotnej starostlivosti a kontrol chovných a domácich zvierat. Tieto činnosti vykonávajú kvalifikovaní veterinári na veterinárnych klinikách, v rámci návštev na farmách, útulkoch a v omácnostiach, vo vlastných poradniach, ordináciách a inde. Zaradené sú sem aj pohotovostné služby pre zvieratá.