75.0 Veterinárne činnosti

NACE Kód
750
NACE Text
Veterinárne činnosti
NACE Definícia