97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu

NACE Kód
97
NACE Text
Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
NACE Definícia