50.10 Námorná a pobrežná osobná vodná doprava

Táto trieda zahŕňa:
– prepravu osôb po mori a v pobrežných vodách, pravidelnú alebo nepravidelnú:
• prevádzku výletných alebo vyhliadkových plavidiel
• prevádzku trajektov, vodných taxíkov
Táto trieda tiež zahŕňa:
– prenájom zábavných plavidiel s posádkou pre námornú a pobrežnú osobnú vodnú dopravu (napr. výletné plavby s chytaním rýb)
Táto trieda vylučuje:
– činnosti reštaurácií a barov na palubách plavidiel, ak sú prevádzkované inými samostatnými spoločnosťami, pozri 56.10, 56.30
– prenájom zábavných plavidiel a jácht bez posádky, pozri 77.21
– prenájom obchodných plavidiel alebo člnov bez posádky, pozri 77.34
– prevádzku „plávajúcich kasín“, pozri 92.00

5010

50.2 Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava

Táto skupina zahŕňa prepravu nákladu na plavidlách určených na prepravu po mori alebo v pobrežných vodách. Patrí sem aj preprava nákladu na veľkých jazerách atď. ak sú používané podobné typy plavidiel.

502

50.20 Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava

Táto trieda zahŕňa:
– prepravu tovaru nákladu po mori a v pobrežných vodách, či už pravidelnú alebo nepravidelnú
– prepravu vlečnými a tlačenými člnmi, plavidlami s ropnými vrtnými zariadeniami atď.
Táto trieda tiež obsahuje:
– prenájom nákladných lodí s posádkou pre morskú pobrežnú vodnú dopravu
Táto trieda vylučuje:
– skladovanie nákladu, pozri 52.10
– činnosti súvisiace s prevádzkou prístavu a iné pomocné aktivity ako napr. práca v dokoch, navigácia, prekládka tovaru, činnosti záchranných člnov, pozri 52.22
– manipuláciu s nákladom, pozri 52.24
– prenájom obchodných lodí alebo člnov bez posádky, pozri 77.34

5020

50.30 Vnútrozemská osobná vodná doprava

Táto trieda zahŕňa:
– prepravu osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc
Táto trieda tiež zahŕňa:
– prenájom zábavných plavidiel s posádkou pre vnútrozemskú vodnú dopravu
Táto trieda vylučuje:
– prenájom zábavných plavidiel a jácht bez posádky, pozri 77.21

5030

50.40 Vnútrozemská nákladná vodná doprava

Táto trieda zahŕňa:
– prepravu tovaru po riekach, kanáloch, jazerách a iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov a lodeníc
Táto trieda tiež zahŕňa:
– prenájom nákladných lodí s posádkou pre vnútrozemskú vodnú dopravu
Táto trieda vylučuje:
– manipuláciu s nákladom, pozri 52.24
– prenájom obchodných lodí alebo člnov bez posádky, pozri 77.34

5040