20.30 Výroba farieb lakov a podobných náterov tlačiarenských farieb a tmelov

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu farieb a lakov, smaltov a glazúry
– výrobu hotových pigmentov a farbív, kalív a farieb
– výrobu sklovitých smaltov a glazúr a engobe a podobných výrobkov
– výrobu tmelu
– výrobu vodotesných zložiek a podobných neohňovzdorných plnidiel alebo výrobkov na povrchovú úpravu
– výrobu organických zmiešaných rozpúšťadiel a riedidiel
– výrobu hotových čističov odstraňujúcich farby a laky
– výrobu tlačiarenského atramentu
Táto trieda vylučuje:
– výrobu farbív a pigmentov, pozri 20.12
– výrobu atramentu na písanie a kreslenie, pozri 20.59

2030

46.75 Veľkoobchod s chemickými výrobkami

Táto trieda zahŕňa:
– veľkoobchodný predaj priemyselných chemikálií:
• anilín, tlačiarenská farba, vonné oleje, priemyselné plyny, chemické gleje, farbivá, syntetické živice, metanol, parafín, vonné a aromatizujúce látky, sóda, priemyselná soľ, kyseliny a síra, škrobové deriváty atď.
– veľkoobchodný predaj hnojív a agrochemických výrobkov

4675

27.32 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu izolovaných drôtov a káblov, vyrobených z ocele, medi, hliníka
Táto trieda vylučuje:
– výrobu (ťahanie) drôtu, pozri 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45
– výrobu počítačových káblov, tlačiarenských káblov, USB kľúčov a podobných káblových súborov alebo zostáv, pozri 26.11
– výrobu súborov elektrických káblov s izolovanými drôtmi a konektormi, pozri 27.90
– výrobu súborov káblov, elektroinštalačných potrieb a podobných káblových súborov a zostáv pre automobilové použitie, pozri 29.31

2732

26.11 Výroba elektronických komponentov

Táto trieda zahŕňa výrobu polovodičov a ostatných komponentov na elektronické použitie.
Táto trieda zahŕňa:
– výrobu elektronických kondenzátorov
– výrobu elektronických rezistorov
– výrobu mikroprocesorov
– výrobu elektrónových rúr
– výrobu elektronických konektorov
– výrobu prázdnych tlačených dosiek
– výrobu integrovaných obvodov (analógových, digitálnych alebo hybridných)
– výrobu diód, tranzistorov a príbuzného samostatného zariadenia
– výrobu induktorov (napr. tlmivka, cievka, transformátory), elektronické komponenty
– výrobu elektronických kryštálov a kryštálových súprav
– výrobu solenoidov, vypínačov a prevodníkov na elektronické zariadenia
– výrobu kociek a doštičiek, polovodičov, hotových alebo polovýrobkov
– výrobu zobrazovacích komponentov (plazma, polymér, LCD)
– výrobu ľahkých emitovaných diód (LED)
Táto trieda tiež zahŕňa:
– výrobu tlačiarenských káblov, monitorových káblov, USB kľúčov, konektorov atď.
Táto trieda vylučuje:
– tlač plastových čipových kariet, pozri 18.12
– výrobu počítačových a televíznych obrazoviek, pozri 26.20, 26.40
– výrobu modemov (dopravné zariadenie), pozri 26.30
– výrobu rúr používajúcich röntgenové lúče a podobných ožarovacích zariadení, pozri 26.60
– výrobu optických zariadení a nástrojov, pozri 26.70
– výrobu podobných zariadení na elektrické použitie, pozri divíziu 27
– výrobu svetielkujúceho ballastu, pozri 27.11
– výrobu elektrických vysielačov, pozri 27.12
– výrobu elektrického drôteného zariadenia, pozri 27.33
– výroba kompletného zariadenia je klasifikovaná inde na základe zaradenia kompletného zariadenia

2611

25.73 Výroba náradia

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu nožov a ostrých nožníc pre stroje alebo pre mechanické použitie
– výrobu ručného náradia, napr. kliešte (kombinačky), skrutkovače atď.
– výrobu poľnohospodárskeho ručného náradia neťahaného energiou
– výrobu píl a čepelí, vrátane čepelí na kruhovú a reťazovú pílu
– výrobu vymeniteľných častí pre ručné náradie, fungujúceho pomocou alebo bez pomoci elektrickej energie alebo pre strojové náradie: vŕtačky, dierkovače, kotúčové frézy atď.
– výrobu kováčskeho náradia: kováčska pec, nákova atď.
– výrobu tvarovacích dební a foriem (okrem ingotových foriem)
– výrobu tlačiarenského náradia
– výrobu zverákov, spínadiel
Táto trieda vylučuje:
– výrobu ručných náradí na elektrickú energiu, pozri 28.24
– výrobu ingotových foriem, pozri 28.91

2573

20.59 Výroba ostatných chemických výrobkov i n.

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu fotografických dosiek, filmov, svetlocitlivého papiera a ostatných citlivých neexponovaných materiálov
– výrobu chemických prípravkov na fotografické použitie
– výrobu želatíny a jej derivátov
– výrobu rozličných chemických výrobkov:
• peptóny, deriváty peptónov, ostatné proteínové substancie a ich deriváty i.n.
• chemicky modifikované oleje a tuky
• materiál použitý pri konečnej úprave textilu a kože
• prášky a pasty použité pri zváraní
• substancie použité na morenie kovu
• hotové prísady do cementu
• aktivovaný uhlík, mastené olejové prísady, hotové gumové akcelerátory, katalyzátory a ostatné chemické výrobky na priemyselné využitie
• antidetonačné prípravky, nemrznúce zmesi
• tekutiny na hydraulický prenos
• zložené diagnostické alebo laboratórne roztoky
Táto trieda tiež zahŕňa:
– výrobu atramentu na písanie a kreslenie
Táto trieda vylučuje:
– výrobu chemických výrobkov vo veľkom, pozri 20.13, 20.14
– výroba destilovanej vody, pozri 20.13
– výrobu ostatných organických chemikálií, pozri 20.14
– výrobu tlačiarenského atramentu, pozri 20.30
– výrobu asfaltových lepidiel, pozri 23.99

2059

18.12 Iná tlač

Táto trieda zahŕňa:
– tlač časopisov a ostatných periodík vychádzajúcich najmenej štyrikrát týždenne
– tlač kníh a brožúr, hudby a hudobných rukopisov, máp, atlasov, plagátov, reklamných katalógov, prospektov a ostatných tlačených reklám, poštových známok, daňových známok, hodnotných dokumentov, šekov a ostatných cenných papierov, plastových čipových kariet, albumov, diárov, kalendárov a ostatných komerčných tlačovín, osobných písacích potrieb a ostatných tlačovín s tlačeným textom, ofsetom, fotogravúrou, flexografickou, filmovou tlačou a ostatnými tlačiarenskými strojmi, rozmnožovacími strojmi, počítačovými tlačiarňami, strojmi na tlač, vrátane rýchlej tlače
– tlač priamo na textil, plast, sklo, kov, drevo a keramiku
Tlačený materiál je zvyčajne chránený autorským právom.
Táto trieda tiež zahŕňa:
– tlač na štítky, visačky, etikety (litografická tlač, tlač gravúrou, flexografická tlač a ďalšie)
Táto trieda vylučuje:
– výrobu kancelárskych potrieb (zošitov, obalov na spisy, registrov, účtovníckych kníh, obchodných formulárov atď.), ak tlačené informácie nie sú hlavnou charakteristikou, pozri 17.23
– nakladateľské podnikanie s tlačou a tlačovinami, pozri 58.1

1812

18.13 Služby pre tlač a médiá

Táto trieda zahŕňa:
– tvorenie súborov, sádzanie písma, fotografické sádzanie písma, vstup údajov vrátane skenovania a optickej identifikácie znakov elektronického charakteru
– prípravu dátových súbor na multi-mediálne použitie (papier na tlač, CD-ROM, Internet)
– služby súvisiace s výrobou tlačových dosiek vrátane nastavenia obrazu a dosky (pre tlačiarenský spôsob spracovania tlačeného textu a ofsetu)
– príprava valca: gravírovanie a leptanie valcov na tlač gravúrou
– spracovanie dosiek: „počítač na doske“ CTP (tiež fotopolymery)
– príprava dosiek a matríc na pečiatkovanie alebo tlačenie
– prípravu:
• umeleckých prác technického charakteru, ako príprava kameňotlače, drevených blokov
• prezentačných médií, napr. vrchných fólií a ostatných foriem prezentácie
• náčrtov, plánov, makiet atď.
• výroby dokladov
Táto trieda vylučuje:
– špecializované dizajnérske činnosti, pozri 74.10

1813