46.34 Veľkoobchod s nápojmi

Táto trieda zahŕňa:
– veľkoobchodný predaj alkoholických nápojov
– veľkoobchodný predaj nealkoholických nápojov
Táto trieda tiež zahŕňa:
– nákup vína vo veľkom a stáčanie do fliaš bez ďalšej úpravy
Táto trieda vylučuje:
– miešanie vína alebo destilátov, pozri 11.01, 11.02

4634

11.07 Výroba nealkoholických nápojov produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd

Táto trieda zahŕňa výrobu nealkoholických nápojov (okrem nealkoholického piva a vína):
– výrobu prírodných minerálnych vôd a inej fľaškovej vody
– výrobu nealkoholických nápojov:
• nealkoholických dochutených a/alebo sladených vôd: citronáda, oranžáda, kola, ovocné nápoje, tonikové vody atď.
Táto trieda vylučuje:
– výrobu ovocných a zeleninových džúsov, pozri 10.32
– výrobu mliečnych nápojov, pozri 10.51
– výrobu kávy, čaju a maté výrobkov, pozri 10.83
– výrobu alkoholických nápojov, pozri 11.01-11.05
– výrobu nealkoholického vína, pozri 11.02
– výrobu nealkoholického piva, pozri 11.05
– výrobu ľadu, pozri 35.30
– iba plnenie fliaš a štítkovanie, pozri 46.34 (ak je realizované ako časť veľkoobchodného predaja) a 82.92 (ak je realizované na základe poplatku alebo zmluvy)

1107

11.01 Destilovanie úprava a miešanie alkoholu

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu destilovaných, pitných, alkoholických nápojov: whisky, brandy, gin, likér, „miešané nápoje“ atď.
– miešanie destilovaného alkoholu
– výroba miešaných alkoholových nápojov s pálenkou
– výrobu neutrálneho alkoholu
Táto trieda vylučuje:
– výrobu nedestilovaných alkoholických nápojov, pozri 11.02 – 11.06
– výrobu syntetického etylalkoholu, pozri 20.14
– výrobu etylalkoholu zo skvasených látok, pozri 20.14
– iba plnenie fliaš a štítkovanie, pozri 46.34 (ak je realizované ako časť veľkoobchodného predaja) a 82.92 (ak je realizované na základe poplatku alebo zmluvy)

1101

11.02 Výroba hroznového vína

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu vína
– výrobu perlivého vína
– výrobu vína z koncentrovaného hroznového muštu
Táto trieda tiež zahŕňa:
– miešanie, čistenie a plnenie vína do fliaš
– výrobu nízko alkoholického alebo nealkoholického vína
Táto trieda vylučuje:
– iba plnenie fliaš a štítkovanie, pozri 46.34 (ak je realizované ako časť veľkoobchodného predaja) a 82.92 (ak je realizované na základe poplatku alebo zmluvy)

1102

11.03 Výroba jablčného vína a iného ovocného vína

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu skvasených ale nedestilovaných alkoholických nápojov: sake, ovocné víno, hruškový mušt a iné ovocné vína
Táto trieda tiež zahŕňa:
– výrobu medoviny a miešaných nápojov obsahujúcich ovocné víno
Táto trieda vylučuje:
– iba plnenie fliaš a štítkovanie, pozri 46.34 (ak je realizované ako časť veľkoobchodného predaja) a 82.92 (ak je realizované na báze poplatku alebo zmluvy)

1103

11.04 Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu vermútu a podobných nápojov
Táto trieda vylučuje:
– iba plnenie fliaš a štítkovanie, pozri 46.34 (ak je realizované ako časť veľkoobchodného predaja) a 82.92 (ak je realizované na základe poplatku alebo zmluvy)

1104