28.96 Výroba strojov na výrobu plastov a gumy

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu strojov na spracovanie mäkkej gumy alebo plastov alebo na výrobu výrobkov z týchto materiálov:
• extrudéry, stroje vyrábajúce výrobky z plastov a gumy pomocou foriem, stroje na výrobu alebo protektorovanie pneumatík a ostatné stroje na výrobu špecifických výrobkov z gumy a plastu

2896

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

Táto divízia zahŕňa výrobu výrobkov z gumy a plastu.
Táto divízia je charakteristická použitím surových materiálov vo výrobnom procese. Napriek tomu to neznamená, že sem patrí výroba všetkých výrobkov vyrábaných z týchto materiálov.

22

22.2 Výroba plastových výrobkov

Táto skupina zahŕňa spracovanie nových alebo použitých (t.j. recyklovaných) plastových živíc na medziprodukty alebo konečné výrobky, pomocou postupov s využitím lisovacej formy, extrudovania, fúkania a odlievania. Pri využití týchto postupov môžu byť vyrobené veľmi rôznorodé výrobky.

222

22.21 Výroba plastových dosiek fólií hadíc a profilov

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu polotovarov z plastov:
• plastové dosky, pláty, kocky, tenké kryty, fólie, pásy atď. (buď samolepiace alebo nie)
– výrobu hotových výrobkov z plastu:
• plastových trubíc, rúrok a hadíc; náplní do hadíc a rúrok
– celofánovú fóliu alebo kryt
Táto trieda vylučuje:
– výrobu plastov v primárnej forme, pozri 20.16
– výrobu výrobkov zo syntetickej alebo prírodnej gumy, pozri 22.1

2221

22.22 Výroba plastových obalov

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu plastových výrobkov na balenie tovaru:
• plastové tašky, sáčky, kontajnery, boxy, krabice, demižóny, fľaše atď.
Táto trieda vylučuje:
– výrobu batožiny a kabeliek z plastu, pozri 15.12

2222

22.23 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu stavebných výrobkov z plastu:
• plastových dverí, okien, rámov, okeníc, roliet, soklových podlahových líšt
• nádrží, rezervoárov
• plastových podláh, obkladov na steny alebo stropy rolované alebo vo forme obkladačiek atď.
• plastových sanitárnych výrobkov z plastu napr. vaní, sprchových kútov, umývadiel, záchodových mís, splachovacích cisterien (nádrží) atď.
– výrobu odolných podlahových krytov, napr. vinyl, linoleum atď
– výrobu umelých kameňov

2223