68.10 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností

Táto trieda zahŕňa:
– kúpu a predaj vlastných nehnuteľností:
• obytných budov a obydlí
• neobytných budov vrátane výstavných hál, skladovacích priestorov, nákupných centier a predajných stredísk
• pozemkov
Táto trieda tiež zahŕňa:
– rozparcelovanie nehnuteľností bez rozvoja nehnuteľnosti
Táto trieda vylučuje:
– vypracovanie rozvojových a stavebných projektov za účelom predaja nehnuteľnosti, pozri 41.10
– rozparcelovanie a rozvoj nehnuteľnosti, pozri 42.99

6810