73.12 Predaj vysielacieho času

Táto trieda zahŕňa
– realizáciu cez médiá, t.j. predaj vysielacieho času a priestoru za rôzne médiá ponúkajúce reklamu
Táto trieda vylučuje:
– predaj reklamného priestoru alebo času priamo vlastníkovi alebo vydavateľovi, pozri príslušnú triedu
– služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou, pozri 70.21

7312

68.10 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností

Táto trieda zahŕňa:
– kúpu a predaj vlastných nehnuteľností:
• obytných budov a obydlí
• neobytných budov vrátane výstavných hál, skladovacích priestorov, nákupných centier a predajných stredísk
• pozemkov
Táto trieda tiež zahŕňa:
– rozparcelovanie nehnuteľností bez rozvoja nehnuteľnosti
Táto trieda vylučuje:
– vypracovanie rozvojových a stavebných projektov za účelom predaja nehnuteľnosti, pozri 41.10
– rozparcelovanie a rozvoj nehnuteľnosti, pozri 42.99

6810

56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

Táto trieda zahŕňa poskytovanie jedál zákazníkom s obsluhou keď sedia alebo samoobslužným výberom z vystavených jedál konzumujú pripravené jedlá v zariadeniach alebo si ich zoberú so sebou alebo sa jedná o donášku domov. Táto trieda zahŕňa aj prípravu a podávanie jedál na okamžitú konzumáciu z pojazdných vozidiel alebo nepojazdných vozíkov a vozov.
Táto trieda zahŕňa:
– reštaurácie
– samoobslužné reštaurácie, bufety, jedálne
– zariadenia rýchleho občerstvenia
– zariadenia predávajúce jedlo, ktoré si zákazník zoberie so sebou
– vozíky s predajom zmrzliny
– pojazdné vozíky s predajom jedál a nápojov
– prípravu jedál a nápojov v stánkoch na trhu
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti reštaurácií a barov spojené s dopravou, ak sú vykonávané inou jednotkou
– činnosti cukrární
Táto trieda vylučuje:
– maloobchodný predaj potravín prostredníctvom predajných automatov, pozri 47.99
– prevádzku stravovacích služieb na základe povolenia, pozri 56.29

5610

47.91 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet

Táto trieda zahŕňa maloobchodných predaj činností cez mail alebo Internet, t.j. maloobchodný predaj činností, ktoré si kupujúci vyberie na základe reklamy, katalógov, z podomových informácií na internetovej stránke alebo nejakých iných prostriedkov propagácie a zašle svoju objednávku poštou, telefonicky alebo cez internet (zvyčajne špecifickým spôsobom uvedeným na internetovej stránke). Výrobky sa môžu buď priamo stiahnuť z internetu alebo sa fyzicky doručia zákazníkovi.
Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj akéhokoľvek druhu výrobku prostredníctvom zásielkového predaja
– maloobchodný predaj akéhokoľvek druhu výrobku cez internet
Táto trieda tiež zahŕňa:
– priamy predaj prostredníctvom televízie, rádia a telefónu
– maloobchodné dražby na internete
Táto trieda vylučuje:
– maloobchodný predaj motorových vozidiel a náhradných dielov a príslušenstiev motorových vozidiel cez internet, pozri skupiny 45.1, 45.3
– maloobchodný predaj motocyklov a náhradných dielov a príslušenstiev motocyklov cez internet, pozri 45.40

4791