73.12 Predaj vysielacieho času

NACE Kód
7312
NACE Text
Predaj vysielacieho času
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa
– realizáciu cez médiá, t.j. predaj vysielacieho času a priestoru za rôzne médiá ponúkajúce reklamu
Táto trieda vylučuje:
– predaj reklamného priestoru alebo času priamo vlastníkovi alebo vydavateľovi, pozri príslušnú triedu
– služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou, pozri 70.21