47.7 Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach

Táto skupina zahŕňa predaj v špecializovaných predajniach ponúkajúcich určitú škálu tovarov nezahrnutých v ostatných častiach tejto klasifikácie, ako sú odevy, obuv a kožené výrobky, farmaceutický a zdravotnícky tovar, hodiny, suveníry, čistiace materiály, zbrane, kvety, domáce zvieratá a iné. Patrí sem aj maloobchodný predaj použitého tovaru v špecializovaných predajniach.

477

47.71 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj odevného tovaru
– maloobchodný predaj výrobkov z kožušiny
– maloobchodný predaj odevných doplnkov ako sú rukavice, kravaty, spony atď.
Táto trieda vylučuje:
– maloobchodný predaj textilu, pozri 47.51

4771

47.79 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj použitých kníh
– maloobchodný predaj iného použitého tovaru
– maloobchodný predaj starožitností
– činnosti aukčných domov (maloobchod)
Táto trieda vylučuje:
– maloobchodný predaj ojazdených motorových vozidiel, pozri 45.1
– činnosti dražieb na internete a iných aukcií mimo obchodu (maloobchod), pozri 47.91, 47.99
– činnosti záložní, pozri 64.92

4779

47.52 Maloobchod so železiarskym tovarom farbami a sklom v špecializovaných predajniach

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj železiarskeho tovaru
– maloobchodný predaj farieb, fermeží a lakov
– maloobchodný predaj tabuľového skla
– maloobchodný predaj iného stavebného materiálu ako sú tehly, drevo, sanitárne zariadenia
– maloobchodný predaj materiálu a potrieb pre domácich majstrov
Táto trieda tiež zahŕňa:
– maloobchodný predaj kosačiek trávy na akýkoľvek pohon
– maloobchodný predaj sáun

4752

47.59 Maloobchod s nábytkom svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj nábytku pre domácnosť
– maloobchodný predaj osvetľovacích telies
– maloobchodný predaj domáceho náradia a príborov, hlineného riadu, skleného tovaru, porcelánu a hrnčiarskeho tovaru
– maloobchodný predaj drevených, korkových a prútených výrobkov
– maloobchodný predaj neelektrických zariadení pre domácnosť
– maloobchodný predaj hudobných nástrojov a notovej literatúry
– maloobchodný predaj elektrických bezpečnostných zariadení, ako sú bezpečnostné schránky, trezory a sejfy bez montáže a údržby
– maloobchodný predaj predmetov a vybavenia pre domácnosť i.n.
Táto trieda vylučuje:
– maloobchodný predaj starožitností, pozri 47.79

4759

47.11 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami nápojmi a tabakom

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj veľkej škály tovarov, v ktorom prevládajú potraviny, nápoje alebo tabak:
• činnosti všeobecných predajní, ktoré majú odhliadnuc od ich hlavného predaja potravinových výrobkov, nápojov a tabaku aj predaj niekoľkých iných druhov tovaru, ako je odevný tovar, nábytok, potreby pre domácnosť a železiarsky tovar, kozmetiku atď.

4711

47.19 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

Táto trieda zahŕňa :
– maloobchodný predaj veľkej škály tovarov, v ktorom potraviny, nápoje a tabak nie sú prevažujúcimi
• činnosti obchodných domov, uskutočňujúce predaj všeobecného tovaru vrátane odevného tovaru, nábytku, potrieb pre domácnosť, železiarskeho tovaru, kozmetiky, klenotov, hračiek, športového tovaru atď.

4719

82.20 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu call centrá

Táto trieda zahŕňa činnosti:
– pasívnych stredísk, ktoré reagujú na telefonáty klientov prostredníctvom operátorov, automatickým prepojením hovorov, pomocou integrovaných systémov (počítač – telefón), interaktívnym systémom hlasovej služby alebo podobnými metódami na prijímanie objednávok, poskytovanie informácií o produktoch, vybavovanie žiadostí tých zákazníkov, ktorí potrebujú
pomoc a na vybavovanie sťažností
– aktívnych stredísk, ktoré používajú podobné metódy na obchodovanie a predaj tovaru alebo služieb potenciálnym klientom, uskutočnenie prieskumu trhu alebo verejnej mienky a na podobné činnosti vykonávané pre klientov

8220

28.29 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i n.

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu váh (iných ako citlivých laboratórnych váh):
• domáce a obchodné váhy, železničné váhy, váhy na kontinuálne váženie, mostné váhy, závažia atď.
– výrobu filtrovacích alebo čistiacich strojov a prístrojov na kvapaliny
– výrobu zariadenia na projektovanie, rozptyľovanie a striekanie kvapalín alebo práškov:
• striekacie pištole, hasiace prístroje, trysky na pieskovanie, parné čistiace stroje atď.
– výrobu baliacich a obaľovacích strojov:
• stroje na napĺňanie, zatváranie, puzdrovanie alebo značenie atď.
– výrobu strojov na čistenie alebo sušenie fliaš a na okysličovanie nápojov
– výrobu strojov na destiláciu a úpravu pre ropné rafinérie, chemické odvetvia, výrobu nápojov atď
– výrobu plynových generátorov
– výrobu kalandrov alebo ostatných valcovacích strojov a tak vyrobených valcov (okrem kovu a skla)
– výrobu odstrediviek (okrem odstrediviek mlieka a sušičiek odevov)
– výrobu tesnenia a podobných spojení vyrobených kombináciou materiálov alebo vrstiev toho istého materiálu
– výrobu automatov na predaj tovaru
– výrobu nivelačných prístrojov, meracích pásiem a podobných ručných nástrojov, strojných presných prístrojov (okrem optických)
– výrobu neelektrických zváracích a spájkovacích zariadení
– výrobu chladiacich veží a podobných na priame chladenie pomocou cirkulujúcej vody
Táto trieda vylučuje:
– výrobu citlivých váh (laboratórneho typu), pozri 26.51
– výrobu chladiaceho a mraziaceho zariadenia pre domácnosť, pozri 27.51
– výrobu ventilátorov pre domácnosť, pozri 27.51
– výrobu elektrických zváracích a spájkovacích zariadení, pozri 27.90
– výrobu poľnohospodárskych postrekovacích strojov, pozri 28.30
– výrobu kovových a sklenených valcovacích strojov a valcov na tieto stroje, pozri 28.91, 28.99
– výrobu poľnohospodárskych sušičiek, pozri 28.93
– výrobu poľnohospodárskych sušičov, strojov na filtrovanie a čistenie jedla, pozri 28.93
– výrobu odstrediviek mlieku, pozri 28.93
– výrobu strojov na komerčné sušenie oblečenia, pozri 28.94
– výrobu strojov na textilnú tlač, pozri 28.94

2829