28.29 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i n.

NACE Kód
2829
NACE Text
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– výrobu váh (iných ako citlivých laboratórnych váh):
• domáce a obchodné váhy, železničné váhy, váhy na kontinuálne váženie, mostné váhy, závažia atď.
– výrobu filtrovacích alebo čistiacich strojov a prístrojov na kvapaliny
– výrobu zariadenia na projektovanie, rozptyľovanie a striekanie kvapalín alebo práškov:
• striekacie pištole, hasiace prístroje, trysky na pieskovanie, parné čistiace stroje atď.
– výrobu baliacich a obaľovacích strojov:
• stroje na napĺňanie, zatváranie, puzdrovanie alebo značenie atď.
– výrobu strojov na čistenie alebo sušenie fliaš a na okysličovanie nápojov
– výrobu strojov na destiláciu a úpravu pre ropné rafinérie, chemické odvetvia, výrobu nápojov atď
– výrobu plynových generátorov
– výrobu kalandrov alebo ostatných valcovacích strojov a tak vyrobených valcov (okrem kovu a skla)
– výrobu odstrediviek (okrem odstrediviek mlieka a sušičiek odevov)
– výrobu tesnenia a podobných spojení vyrobených kombináciou materiálov alebo vrstiev toho istého materiálu
– výrobu automatov na predaj tovaru
– výrobu nivelačných prístrojov, meracích pásiem a podobných ručných nástrojov, strojných presných prístrojov (okrem optických)
– výrobu neelektrických zváracích a spájkovacích zariadení
– výrobu chladiacich veží a podobných na priame chladenie pomocou cirkulujúcej vody
Táto trieda vylučuje:
– výrobu citlivých váh (laboratórneho typu), pozri 26.51
– výrobu chladiaceho a mraziaceho zariadenia pre domácnosť, pozri 27.51
– výrobu ventilátorov pre domácnosť, pozri 27.51
– výrobu elektrických zváracích a spájkovacích zariadení, pozri 27.90
– výrobu poľnohospodárskych postrekovacích strojov, pozri 28.30
– výrobu kovových a sklenených valcovacích strojov a valcov na tieto stroje, pozri 28.91, 28.99
– výrobu poľnohospodárskych sušičiek, pozri 28.93
– výrobu poľnohospodárskych sušičov, strojov na filtrovanie a čistenie jedla, pozri 28.93
– výrobu odstrediviek mlieku, pozri 28.93
– výrobu strojov na komerčné sušenie oblečenia, pozri 28.94
– výrobu strojov na textilnú tlač, pozri 28.94