28.29 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i n.

NACE Kód
2829
NACE Text
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- výrobu váh (iných ako citlivých laboratórnych váh):
• domáce a obchodné váhy, železničné váhy, váhy na kontinuálne váženie, mostné váhy, závažia atď.
- výrobu filtrovacích alebo čistiacich strojov a prístrojov na kvapaliny
- výrobu zariadenia na projektovanie, rozptyľovanie a striekanie kvapalín alebo práškov:
• striekacie pištole, hasiace prístroje, trysky na pieskovanie, parné čistiace stroje atď.
- výrobu baliacich a obaľovacích strojov:
• stroje na napĺňanie, zatváranie, puzdrovanie alebo značenie atď.
- výrobu strojov na čistenie alebo sušenie fliaš a na okysličovanie nápojov
- výrobu strojov na destiláciu a úpravu pre ropné rafinérie, chemické odvetvia, výrobu nápojov atď
- výrobu plynových generátorov
- výrobu kalandrov alebo ostatných valcovacích strojov a tak vyrobených valcov (okrem kovu a skla)
- výrobu odstrediviek (okrem odstrediviek mlieka a sušičiek odevov)
- výrobu tesnenia a podobných spojení vyrobených kombináciou materiálov alebo vrstiev toho istého materiálu
- výrobu automatov na predaj tovaru
- výrobu nivelačných prístrojov, meracích pásiem a podobných ručných nástrojov, strojných presných prístrojov (okrem optických)
- výrobu neelektrických zváracích a spájkovacích zariadení
- výrobu chladiacich veží a podobných na priame chladenie pomocou cirkulujúcej vody
Táto trieda vylučuje:
- výrobu citlivých váh (laboratórneho typu), pozri 26.51
- výrobu chladiaceho a mraziaceho zariadenia pre domácnosť, pozri 27.51
- výrobu ventilátorov pre domácnosť, pozri 27.51
- výrobu elektrických zváracích a spájkovacích zariadení, pozri 27.90
- výrobu poľnohospodárskych postrekovacích strojov, pozri 28.30
- výrobu kovových a sklenených valcovacích strojov a valcov na tieto stroje, pozri 28.91, 28.99
- výrobu poľnohospodárskych sušičiek, pozri 28.93
- výrobu poľnohospodárskych sušičov, strojov na filtrovanie a čistenie jedla, pozri 28.93
- výrobu odstrediviek mlieku, pozri 28.93
- výrobu strojov na komerčné sušenie oblečenia, pozri 28.94
- výrobu strojov na textilnú tlač, pozri 28.94