33.11 Oprava kovových konštrukcií

Do tejto triedy sú zaradené opravy a údržba hotových kovových výrobkov uvedených v divízii 25.
Táto trieda zahŕňa:
– opravy kovových nádrží, rezervoárov a debien/kontajnerov
– opravy a údržbu rúr a potrubí
– opravy pojazdných zváracích prístrojov
– oprava oceľových prepravných bubnov
– opravy a údržbu parných a iných odparovacích generátorov
– opravy a údržbu pomocného agregátu využívaného parnými generátormi:
• kondenzátorov, sporičov, prehrievačov, kolektorov pary a akumulátorov
– opravy a údržbu jadrových reaktorov, okrem izotopových oddeľovačov
– opravy a údržbu nákupných vozíkov
– opravy a údržbu súčiastok pre námorné alebo elektrické bojlery
– opravy a údržbu strelných zbraní a výzbroje (vrátane opravy a údržby športových a rekreačných zbraní)
– opravy pokovovania na kotloch ústredného kúrenia a radiátoroch
Táto trieda vylučuje:
– brúsenie čepelí a píl, pozri 33.12
– opravy systémov ústredného kúrenia, pozri 43.22
– zámočnícke služby, pozri 80.20

3311

33.12 Oprava strojov

Do tejto triedy sú zaradené opravy a údržba priemyselných strojov a zariadení ako sú brúsne, inštalačné komerčné a priemyselné čepele a píly alebo poskytovanie zváracích opráv (napr. automobilov, bežných), opravy poľnohospodárskych a iných ťažkých priemyselných strojov a zariadení (vysokozdvižných vozíkov a iných zariadení na manipuláciu s materiálom, strojových nástrojov, chladiarenských zariadení na komerčné účely, stavebných a ťažobných zariadení), ktoré pozostávajú zo strojov a zariadení uvedených v divízii 28.
Táto trieda zahŕňa:
– opravy a údržbu neautomobilových motorov
– opravy a údržbu čerpadiel, kompresorov a príslušného vybavenia
– opravy a údržbu strojov na kvapalný pohon
– opravy ventilov
– opravy prevodových a riadiacich častí
– opravy a údržbu priemyselných pecí
– opravy a údržbu dvíhacích a ovládacích zariadení
– opravy a údržbu priemyselných chladiarenských zariadení a zariadení na čistenie vzduchu
– opravy a údržbu strojov komerčného charakteru určených na všeobecné použitie
– opravy ručných nástrojov poháňaných elektrinou
– opravy a údržbu nástrojov a príslušenstva na rezanie a tvarovanie kovov
– opravy a údržbu ostatného strojového náradia
– opravy a údržbu poľnohospodárskych traktorov
– opravy a údržbu poľnohospodárskych a lesníckych strojov a strojov na spracovanie guľatiny
– opravy a údržbu metalurgických strojov
– opravy a údržbu ťažobných, stavebných strojov a strojov používaných na ropných poliach a pri získavaní plynu
– opravy a údržbu strojov určených na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
– opravy a údržbu strojov určených na výrobu textilných odevov a kože
– opravy a údržbu strojov určených na výrobu papiera
– opravy a údržbu strojov na výrobu plastov a gumy
– opravy a údržbu ostatných strojov na špeciálne účely zaradených do divízie 28
– opravy a údržbu vážiacich zariadení
– opravy a údržbu predajných automatov
– opravy a údržbu pokladní
– opravy a údržbu fotokopírovacích strojov
– opravy elektronických a neelektronických kalkulačiek
– opravy písacích strojov
Táto trieda vylučuje:
– inštaláciu, opravy a údržbu pecí a iných vykurovacích zariadení, pozri 43.22
– inštaláciu, opravy a údržbu výťahov a eskalátorov, pozri 43.29
– opravy počítačov, pozri 95.11

3312

28.29 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i n.

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu váh (iných ako citlivých laboratórnych váh):
• domáce a obchodné váhy, železničné váhy, váhy na kontinuálne váženie, mostné váhy, závažia atď.
– výrobu filtrovacích alebo čistiacich strojov a prístrojov na kvapaliny
– výrobu zariadenia na projektovanie, rozptyľovanie a striekanie kvapalín alebo práškov:
• striekacie pištole, hasiace prístroje, trysky na pieskovanie, parné čistiace stroje atď.
– výrobu baliacich a obaľovacích strojov:
• stroje na napĺňanie, zatváranie, puzdrovanie alebo značenie atď.
– výrobu strojov na čistenie alebo sušenie fliaš a na okysličovanie nápojov
– výrobu strojov na destiláciu a úpravu pre ropné rafinérie, chemické odvetvia, výrobu nápojov atď
– výrobu plynových generátorov
– výrobu kalandrov alebo ostatných valcovacích strojov a tak vyrobených valcov (okrem kovu a skla)
– výrobu odstrediviek (okrem odstrediviek mlieka a sušičiek odevov)
– výrobu tesnenia a podobných spojení vyrobených kombináciou materiálov alebo vrstiev toho istého materiálu
– výrobu automatov na predaj tovaru
– výrobu nivelačných prístrojov, meracích pásiem a podobných ručných nástrojov, strojných presných prístrojov (okrem optických)
– výrobu neelektrických zváracích a spájkovacích zariadení
– výrobu chladiacich veží a podobných na priame chladenie pomocou cirkulujúcej vody
Táto trieda vylučuje:
– výrobu citlivých váh (laboratórneho typu), pozri 26.51
– výrobu chladiaceho a mraziaceho zariadenia pre domácnosť, pozri 27.51
– výrobu ventilátorov pre domácnosť, pozri 27.51
– výrobu elektrických zváracích a spájkovacích zariadení, pozri 27.90
– výrobu poľnohospodárskych postrekovacích strojov, pozri 28.30
– výrobu kovových a sklenených valcovacích strojov a valcov na tieto stroje, pozri 28.91, 28.99
– výrobu poľnohospodárskych sušičiek, pozri 28.93
– výrobu poľnohospodárskych sušičov, strojov na filtrovanie a čistenie jedla, pozri 28.93
– výrobu odstrediviek mlieku, pozri 28.93
– výrobu strojov na komerčné sušenie oblečenia, pozri 28.94
– výrobu strojov na textilnú tlač, pozri 28.94

2829

28.41 Výroba strojov na obrábanie kovov

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu strojov na obrábanie kovov, vrátane strojov využívajúcich laserový lúč, ultrazvukové vlny, plazmový oblúk, magnetické vlny atď.
– výrobu strojov na sústruženie, vŕtanie, mletie, tvarovanie, hobľovanie, vŕtanie, brúsenie atď.
– výrobu strojov na pečiatkovanie a lisovanie
– výrobu dierovacích lisov, hydraulických lisov, hydraulických bŕzd, padacích kladív, strojov na kovanie atď.
– výrobu hobľovacích nástrojov, závitových valcov alebo strojov na obrábanie drôtov
Táto trieda vylučuje:
– výrobu vymeniteľných strojov, pozri 25.73
– výrobu elektrických zváracích a spájkovacích strojov, pozri 27.90

2841

27.90 Výroba ostatných elektrických zariadení

Táto trieda zahŕňa výrobu rôzneho elektrického zariadenia s výnimkou motorov, generátorov, transformátorov, batérií a akumulátorov, drôtov a elektroinštalačných zariadení, svetelných zariadení alebo spotrebičov do domácnosti.
Táto trieda zahŕňa:
– výrobu nabíjačiek z polovodičových materiálov
– výrobu elektrických zariadení na otváranie a zatváranie dverí
– výrobu elektrických zvončekov
– výrobu predlžovacích káblov vyrobených z izolovaného drôtu
– výrobu ultrazvukových čistiacich strojov (okrem laboratórnych a dentálnych)
– výrobu prevodníkov v pevnej fáze, rektifikačných prístrojov, palivových buniek, regulovaných a neregulovaných dodávok elektriny
– výrobu neprerušovaných dodávok elektriny (UPS)
– výrobu prístrojových káblov, predlžovacích káblov a ostatných elektrických káblových súprav s izolovaným drôtom a konektormi
– výrobu karbónových a uhlíkových elektród, vodivých spojení a ostatných elektrických karbónových a uhlíkových výrobkov
– výrobu časticových akcelerátorov
– výrobu elektrických kompenzátorov, rezistorov, kondenzátorov a podobných akcelerátorov
– výrobu elektromagnetov
– výrobu sirén
– výrobu elektronických svetelných tabúl
– výrobu elektrických dopravných značiek
– výrobu elektrického signalizačného zariadenia napr. dopravných svetiel a signalizačného zariadenia pre chodcov
– výrobu elektrických izolátorov (okrem sklenených alebo porcelánových), kovových rúrok a spojovacích dielov
– výrobu elektrického zváračského a spájkovacieho zariadenia, vrátane ručných spájkovacích želiezok
Táto trieda vylučuje:
– výrobu porcelánových elektrických izolátorov, pozri 23.43
– výrobu karbónových a uhlíkových vlákien a výrobkov (okrem elektród a elektrických aplikácií), pozri 23.99
– výrobu elektronických komponentových usmerňovačov, integrovaných obvodov regulujúcich napätie, integrovaných obvodov na premenu energie, elektronických kondenzátorov, elektronických rezistorov a podobných zariadení, pozri 26.11
– výrobu transformátorov, motorov, generátorov, rozvádzačov, vysielačov a priemyselných kontrol, pozri 27.1
– výrobu batérií, pozri 27.20
– výrobu komunikačných a energetických drôtov, prúdových a neprúdových elektroinštalačných zariadení, pozri 27.3
– výrobu osvetľovacích zariadení, pozri 27.40
– výrobu zariadení pre domácnosť, pozri 27.5
– výrobu neelektrického zváračského a spájkovacieho zariadenia, pozri 28.29
– výrobu zariadení elektrických hnacích vozidiel, napr. generátorov, alternátorov, zapaľovacích sviečok, zapaľovacích elektroinštalačných potrieb, elektrických okien a dverových systémov, regulátorov napätia, pozri 29.31

2790

27.11 Výroba elektrických motorov generátorov a transformátorov

Táto trieda zahŕňa výrobu všetkých elektrických motorov a transformátorov: AC, DC a AC/DC.
Táto trieda zahŕňa:
– výrobu elektrických motorov (okrem štartovacích spaľovacích motorov)
– výrobu distribučných elektrických transformátorov
– výrobu oblúkových transformátorov
– výrobu fluorescenčného / svetielkujúceho balastu (napr. transformátory)
– výrobu rozvodných transformátorov na distribúciu elektrickej energie
– výrobu prevodových a distribučných regulátorov napätia
– výrobu elektrických generátorov (okrem alternátorov nabíjania batérií spaľovacích motorov)
– výrobu motor-generátora (okrem turbínového generátorového agregátu)
– pretáčanie kotiev na vlastnom základe
Táto trieda vylučuje:
– výrobu elektronických komponentov typu transformátorov a spínačov, pozri 26.11
– výrobu elektrického zváracieho a spájkovacieho zariadenia, pozri 27.90
– výrobu pevných prevodníkov, usmerňovačov a meničov, pozri 27.90
– výrobu turbínových pomocných meničov, pozri 28.11
– výrobu štartovacích motorov a generátorov na spaľovacie motory, pozri 29.31

2711

14.11 Výroba kožených odevov

Táto trieda zahŕňa:
– výroba odevov vyrobených z kože alebo kožených výrobkov vrátane doplnkov vyrobených spracovaním kože ako zváračské kožené zástery
Táto trieda vylučuje:
– výrobu kožušinových odevov, pozri 14.20
– výrobu kožených športových rukavíc a športových pokrývok hlavy, pozri 32.30
– výrobu ohňovzdorných a ochranných/bezpečnostných odevov, 32.99

1411