14.11 Výroba kožených odevov

NACE Kód
1411
NACE Text
Výroba kožených odevov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– výroba odevov vyrobených z kože alebo kožených výrobkov vrátane doplnkov vyrobených spracovaním kože ako zváračské kožené zástery
Táto trieda vylučuje:
– výrobu kožušinových odevov, pozri 14.20
– výrobu kožených športových rukavíc a športových pokrývok hlavy, pozri 32.30
– výrobu ohňovzdorných a ochranných/bezpečnostných odevov, 32.99