43.11 Demolácia

Táto trieda zahŕňa:
– demolácia alebo búranie budov a iných štruktúr

4311