47.11 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami nápojmi a tabakom

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj veľkej škály tovarov, v ktorom prevládajú potraviny, nápoje alebo tabak:
• činnosti všeobecných predajní, ktoré majú odhliadnuc od ich hlavného predaja potravinových výrobkov, nápojov a tabaku aj predaj niekoľkých iných druhov tovaru, ako je odevný tovar, nábytok, potreby pre domácnosť a železiarsky tovar, kozmetiku atď.

4711

10.85 Výroba pripravených pokrmov a jedla

Táto trieda zahŕňa výrobu hotových (napr. pripravených, sezónnych a varených) jedál a pokrmov. Tieto pokrmy sú spracované konzervovaním v mrazenej alebo konzervovanej forme a sú zvyčajne nedeliteľné a označené na spätný predaj, t.j. táto trieda nezahŕňa prípravu jedla na okamžitú spotrebu tak ako v reštauráciách. Jedlá musia obsahovať najmenej dve rozdielne zložky (okrem korenín), ak majú byť považované za jedlo.
Táto trieda zahŕňa:
– výrobu jedál z mäsa alebo hydiny
– výrobu rybacích jedál, vrátane pražených rýb s hranolčekmi
– výrobu zeleninových jedál
– výrobu mrazenej alebo inak spracovanej pizze
Táto trieda tiež zahŕňa:
– výrobu miestnych a národných jedál
Táto trieda vylučuje:
– výrobu čerstvých jedál alebo jedál s menej ako dvomi prísadami, pozri príslušnú triedu v divízii 10
– výrobu netrvanlivých hotových jedál, pozri 10.89
– maloobchodný predaj hotových jedál a pokrmov v obchodoch, pozri 47.11, 47.29
– veľkoobchodný predaj hotových jedál a pokrmov, pozri 46.38
– služby jedální, pozri 56.29

1085