59 Výroba filmov videozáznamov a televíznych programov príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

Táto divízia zahŕňa tvorbu všetkých druhov filmov, zaznamenaných na filme, videopáske, DVD alebo na iných nosičoch, určených na priame premietanie v premietacích sálach alebo na vysielanie v televízii; podporné činnosti súvisiace s tvorbou, ako sú úprava filmu, strihanie, dabing atď.; distribúciu filmov alebo iných filmových produkcií pre iné odvetvia; ako aj premietanie filmov a iných filmových produkcií. Patria sem aj kúpa a predaj distribučných práv na filmy alebo na iné filmové produkcie.
Táto divízia zahŕňa aj prípravu zvukových nahrávok, t.j. výrobu originálnych zvukových nahrávok, ich vydávanie, propagáciu a distribúciu, vydávanie hudobných diel ako aj činnosti súvisiace s ich nahrávaním v štúdiu alebo mimo štúdia.

59

59.1 Výroba a distribúcia filmov videozáznamov a televíznych programov

Táto skupina zahŕňa tvorbu všetkých druhov filmov, zaznamenaných na filme, videopáske, DVD alebo na iných nosičoch vrátane digitálnej distribúcie, určených na priame premietanie v premietacích sálach alebo na vysielanie v televízii; podporné činnosti súvisiace s tvorbou, ako sú úprava filmu, strihanie, dabing atď.; distribúcia filmov alebo iných filmových produkcií (videokazety, DVD atď.) pre iné odvetvia; ako aj ich premietanie. Patria sem aj kúpa a predaj distribučných práv na filmy alebo na iné filmové produkcie.

591

59.11 Výroba filmov videozáznamov a televíznych programov

Táto trieda zahŕňa:
– tvorbu filmov, videozáznamov a televíznych programov (televízne seriály, dokumentárne filmy atď.) alebo televíznych reklám
Táto trieda vylučuje:
– výrobu filmových kópií (okrem kópií vyrobených pre distribúciu) ako aj ich videí, CD alebo DVD reprodukciu z originálov, pozri 18.20
– veľkoobchodný predaj nahraných videopások, CD, DVD, pozri 46.43
– veľkoobchodný predaj nenahraných videopások, CD, pozri 46.52
– maloobchodný predaj videopások, CD, DVD, pozri 47.63
– podporné činnosti súvisiace s tvorbou filmu, pozri 59.12
– prípravu zvukových nahrávok a zvukové nahrávanie kníh, pozri 59.20
– televízne vysielanie, pozri 60.2
– prípravu kompletného programu televízneho kanála, pozri 60.2
– spracovanie filmov iných ako pre filmový priemysel, pozri 74.20
– činnosti divadelných alebo umeleckých agentov alebo agentúr, pozri 74.90
– požičiavanie videopások, DVD širokej verejnosti, pozri 77.22
– simultánne zabezpečenie titulkov pri živých televíznych vysielaniach a pri prenosoch zo stretnutí, konferencií, pozri 82.99
– činnosti samostatných (na voľnej nohe) hercov, karikaturistov, režisérov, scenáristov a osvetľovačov atď., pozri 90.0

5911

35.2 Výroba plynu rozvod plynných palív potrubím

Táto skupina zahŕňa výrobu plynu a rozvod zemného alebo syntetického plynu spotrebiteľovi potrubím. Marketéri alebo brokeri pracujúci v oblasti plynu, ktorí dohodnú predaj zemného plynu rozvodným systémom ďalšej osoby, patria tiež do tejto skupiny.
Samostatné činnosti plynovodov, obyčajne realizované na veľké vzdialenosti, spájajúce výrobcov s rozvodcami plynu alebo medzi mestskými centrami, do tejto skupiny nepatria a sú zaradené k ostatným dopravným činnostiam ropovodu.

352

35.21 Výroba plynu

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu plynu na účely dodávky karbonizáciou uhlia z vedľajších produktov poľnohospodárstva alebo z odpadu
– výrobu plynných palív so špecifickou kalorickou hodnotou, čistením, miešaním a inými metódami z rôznych druhov plynov vrátane zemného plynu
Táto trieda vylučuje:
– výrobu surového zemného plynu, pozri 06.20
– činnosti koksovacej pece, pozri 19.10
– výrobu čistých ropných produktov, pozri 19.20
– výrobu priemyselných plynov, pozri 20.11

3521

35.11 Výroba elektriny

Táto trieda zahŕňa:
– činnosti výrobných zariadení, ktoré vyrábajú elektrickú energiu; vrátane termálnej, nukleárnej, hydroelektrickej, plynovej turbíny, motorovej nafty a obnoviteľných zdrojov energie
Táto trieda vylučuje:
– výrobu elektriny spálením odpadu, pozri 38.21

3511