82.99 Ostatné pomocné obchodné činnosti i n.

Táto trieda zahŕňa:
– doslovné zaznamenávanie správ a vyhotovenie stenografických záznamov z naživo prebiehajúcich súdnych konaní a prepis takto zaznamenaných materiálov:
• zaznamenávanie správ alebo stenografické služby pre súdy
• verejné stenografické služby
– simultánne zabezpečenie titulkov pri živých televíznych vysielaniach, pri prenosoch zo stretnutí, konferencií
– služby spojené s technikou čiarových kódov
– služby spojené s označovaním čiarovými kódmi
– služby spojené so získavaním finančných podpôr vykonávané zmluvne alebo za odplatu
– služby spojené so získavaním vlastníctva naspäť / vymáhanie dlžôb
– služby spojené s parkovacími automatmi na mince
– činnosti nezávislých aukcionárov
– správa vernostných programov
– ostatné inde nešpecifikované pomocné činnosti bežne poskytované pri podnikaní
Táto trieda vylučuje:
– poskytovanie služieb prepisovania dokumentov, pozri 82.19
– zabezpečenie filmových alebo páskových záznamov a zabezpečenie titulkov, pozri 59.12

8299

82 Administratívne pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti

Táto divízia zahŕňa poskytovanie celej škály každodenných kancelárskych a administratívnych služieb a rutinných opakujúcich sa pomocných činností pre zákazníka na základe zmluvy alebo za odplatu.
Táto divízia zahŕňa aj pomocné činnosti v službách poskytované podnikom inde nezaradené.
Jednotky zaradené do tejto divízie neposkytujú prevádzkový personál na vykonávanie kompletnej činnosti podniku.

82

82.9 Pomocné obchodné činnosti i n.

Do tejto skupiny patria činnosti inkasných agentúr, posúdenie úveruschopnosti a všetky typické pomocné činnosti týkajúce sa podnikateľských činností i.n.

829

66.12 Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi

Táto trieda zahŕňa:
– jednanie na finančných trhoch v mene iných (napr. burzové maklérstvo) a súvisiace činnosti
– sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi
– sprostredkovanie obchodu s komoditami
– činnosti zmenární atď.
Táto trieda vylučuje:
– jednanie na trhoch vo vlastnom mene, pozri 64.99
– spravovanie portfólií a spravovanie fondov za honorár alebo na základe zmluvy, pozri 66.30

6612

47.8 Maloobchod v stánkoch a na trhoch

Táto skupina zahŕňa maloobchodný predaj akéhokoľvek druhu nových alebo použitých výrobkov v obvykle prenosnom stánku, buď vedľa verejnej cesty alebo na pevnom mieste na trhu.

478