77.34 Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov

Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a operačný lízing vodných dopravných prostriedkov bez obsluhy:
• člny a lode na prepravu osôb
Táto trieda vylučuje:
– prenájom dopravných prostriedkov s obsluhou, pozri divíziu 50
– prenájom rekreačných lodiek, pozri 77.21

7734

77.35 Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov

Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a prevádzkový lízing leteckých dopravných prostriedkov bez obsluhy:
• lietadlá
• teplovzdušné balóny
Táto trieda vylučuje:
– prenájom vzdušných dopravných prostriedkov s obsluhou, pozri divíziu 51

7735

77.39 Prenájom a lízing ostatných strojov zariadení a iného hmotného majetku i n.

Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a operačný lízing ostatných strojov, zariadení bez obsluhy, ktoré používajú priemyselné odvetvia spravidla ako investičný tovar:
• motory a turbíny
• obrábacie stroje
• ťažobné a ropné zariadenia
• profesionálne rozhlasové a televízne a komunikačné zariadenia
• zariadenie na výrobu filmu
• meracie a kontrolné prístroje
• iné vedecké, komerčné a priemyselné strojné zariadenia
– prenájom a operačný lízing zariadení pozemnej prepravy (iných ako motorové vozidlá) bez vodičov:
• motocyklov, karavanov, kempingových prívesov atď.
• koľajových vozidiel
Táto trieda zahŕňa aj:
– prenájom obytných alebo kancelárskych kontajnerov
– prenájom zvierat (napr. stád, závodných koní)
– prenájom kontajnerov
– prenájom paliet
Táto trieda vylučuje:
– prenájom bicyklov, pozri 77.21
– prenájom poľnohospodárskych a lesníckych strojov a zariadení, pozri 77. 31
– prenájom strojov a zariadení pre stavebníctvo, pozri 77.32
– prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov, pozri 77.33

7739

77 Prenájom a lízing

Táto divízia zahŕňa prenájom a lízing hnuteľného a neinvestičného nehnuteľného majetku, vrátane celého radu hnuteľného tovaru, akými sú automobily, počítače, spotrebný tovar, priemyselné stroje a zariadenia, spotrebiteľom za pravidelnú úhradu nájomného alebo lízingových splátok. Divízia je ďalej rozdelená na: (1) prenájom motorových vozidiel, (2) prenájom
rekreačných a športových potrieb, osobných potrieb a vybavenia pre domácnosť (3) lízing iných strojov a zariadení, často používaných v obchodnej činnosti, vrátane ostatných dopravných prostriedkov a (4) lízing produktov intelektuálneho vlastníctva a podobných produktov.
Táto divízia zahŕňa len poskytovanie operačného lízingu.
Táto divízia vylučuje:
– finančný lízing, pozri 64.91
– prenájom nehnuteľností, pozri sekciu L
– prenájom zariadenia s obsluhou, pozri príslušné triedy podľa činností realizovaných s týmto zariadením, napr. stavebníctvo (sekcia F), doprava (sekcia H)

77

77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel

Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a operačný lízing nasledovných druhov motorových vozidiel:
• osobných vozidiel a ľahkých motorových vozidiel bez vodiča (s hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony)
Táto trieda vylučuje:
– prenájom alebo lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel s vodičom, pozri 49.32, 49.39

7711