77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel

NACE Kód
7711
NACE Text
Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a operačný lízing nasledovných druhov motorových vozidiel:
• osobných vozidiel a ľahkých motorových vozidiel bez vodiča (s hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony)
Táto trieda vylučuje:
– prenájom alebo lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel s vodičom, pozri 49.32, 49.39