66.12 Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi

Táto trieda zahŕňa:
– jednanie na finančných trhoch v mene iných (napr. burzové maklérstvo) a súvisiace činnosti
– sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi
– sprostredkovanie obchodu s komoditami
– činnosti zmenární atď.
Táto trieda vylučuje:
– jednanie na trhoch vo vlastnom mene, pozri 64.99
– spravovanie portfólií a spravovanie fondov za honorár alebo na základe zmluvy, pozri 66.30

6612