46.19.0 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom

NACE Kód
46190
NACE Text
Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
NACE Definícia