46.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom

NACE Kód
4613
NACE Text
Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
NACE Definícia
Táto trieda vylučuje:
– veľkoobchod vo vlastnom mene, pozri 46.246.9
– maloobchodný predaj sprostredkovateľmi mimo predajní, pozri 47.99