46.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom

NACE Kód
4613
NACE Text
Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
NACE Definícia
Táto trieda vylučuje:
- veľkoobchod vo vlastnom mene, pozri 46.2 - 46.9
- maloobchodný predaj sprostredkovateľmi mimo predajní, pozri 47.99