46.12.0 Sprostredkovanie obchodu s palivami rudami kovmi a priemyselnými chemikáliami

NACE Kód
46120
NACE Text
Sprostredkovanie obchodu s palivami rudami kovmi a priemyselnými chemikáliami
NACE Definícia