46.12 Sprostredkovanie obchodu s palivami rudami kovmi a priemyselnými chemikáliami

NACE Kód
4612
NACE Text
Sprostredkovanie obchodu s palivami rudami kovmi a priemyselnými chemikáliami
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa sprostredkovateľov zaoberajúcich sa predajom:
• palív, rúd, kovov a priemyselných chemikálií, vrátane priemyselných hnojív
Táto trieda vylučuje:
– veľkoobchodný predaj vo vlastnom mene, pozri 46.246.9
– maloobchodný predaj sprostredkovateľmi mimo predajní, pozri 47.99