93.2 Zábavné činnosti a voľnočasové aktivity

NACE Kód
932
NACE Text
Zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa širokú škálu jednotiek, ktoré prevádzkujú zariadenia, alebo poskytujú služby, aby uspokojili rôzne rekreačné záujmy ich zákazníkov. Patrí sem prevádzkovanie rôznych zariadení v lunaparkoch a vodných toboganov, zabezpečenie rôznych hier, predstavení, tematických výstav a prevádzka piknikových plôch.
Táto trieda vylučuje športové aktivity a divadelné umenie, hudobné a ostatné typy umenia a zábavy.