93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

NACE Kód
9321
NACE Text
Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti lunaparkov a zábavných parkov. Zahŕňa prevádzkovanie rôznych zariadení v lunaparkoch a vodných toboganov, zabezpečenie rôznych hier, predstavení, tematických výstav a prevádzkovanie piknikových plôch.