93.21.0 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

NACE Kód
93210
NACE Text
Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
NACE Definícia