95.11.0 Oprava počítačov a periférnych zariadení

NACE Kód
95110
NACE Text
Oprava počítačov a periférnych zariadení
NACE Definícia