95.1 Oprava počítačov a komunikačných zariadení

NACE Kód
951
NACE Text
Oprava počítačov a komunikačných zariadení
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa opravy a údržbu počítačov a periférnych zariadení a komunikačných zariadení.