95.12 Oprava komunikačných zariadení

NACE Kód
9512
NACE Text
Oprava komunikačných zariadení
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa opravu a údržbu komunikačných zariadení ako napr.:
– bezdrôtové telefóny
– mobilné telefóny
– nosičové zariadenia pre modemy
– faxy
– prenosné komunikačné zariadenia (napr. routery, prepojenia, modemy)
– obojsmerné vysielačky
– komerčné televízne a video kamery