95.12 Oprava komunikačných zariadení

NACE Kód
9512
NACE Text
Oprava komunikačných zariadení
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa opravu a údržbu komunikačných zariadení ako napr.:
- bezdrôtové telefóny
- mobilné telefóny
- nosičové zariadenia pre modemy
- faxy
- prenosné komunikačné zariadenia (napr. routery, prepojenia, modemy)
- obojsmerné vysielačky
- komerčné televízne a video kamery