26.52 Výroba hodín a hodiniek

NACE Kód
2652
NACE Text
Výroba hodín a hodiniek
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa výrobu hodín, hodiniek a časovacích mechanizmov alebo ich častí.
Táto trieda zahŕňa:
– výrobu hodín a hodiniek všetkých druhov, vrátane hodín do prístrojových (palubných) dosiek
– výrobu puzdier na hodiny a hodinky, vrátane puzdier z drahých kovov
– výrobu zariadenia na zaznamenanie času a zariadenia na meranie, zaznamenanie alebo iné zobrazenie časových intervalov s hodinami alebo hodinkami s pohyblivou časťou alebo so synchrónnym motorom, napr.:
• parkovacie hodiny
• časovače, časové spínače a iné spúšťacie zariadenia
• zariadenie na zaznamenanie dátumu a času prijatej a odoslanej pošty
– výrobu časových spínačov a ostatných predmetov s pohybmi hodín alebo hodiniek alebo so synchrónnym motorom:
• časový/hodinový zámok
– výrobu komponentov pre hodiny a hodinky:
– strojčeky všetkých druhov do hodín a hodiniek
– pružiny, šperky, ciferníky, ručičky, sklíčka, spojky a ostatné časti
– kryty na hodiny a hodinky a puzdra všetkých materiálov
Táto trieda vylučuje:
– výrobu nekovových náramkov na hodinky (textil, koža, plast), pozri 15.12
– výrobu náramkov na hodinky z drahých kovov, pozri 32.12
– výrobu náramkov na hodinky z nie drahých kovov, pozri 32.13