63.91.0 Činnosti spravodajských agentúr

NACE Kód
63910
NACE Text
Činnosti spravodajských agentúr
NACE Definícia