68.20 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností

NACE Kód
6820
NACE Text
Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a prevádzku vlastných alebo prenajatých nehnuteľností:
• obytných budov a obydlí
• neobytných budov vrátane výstavných hál, skladovacích priestorov, nákupných centier a predajných stredísk
• pozemkov
– poskytovanie domov a zariadených alebo nezariadených bytov alebo apartmánov pre trvalejšie použitie, spravidla na niekoľko mesiacov alebo rokov
Táto trieda tiež zahŕňa:
– vypracovanie stavebných projektov pre vlastné účely
– prevádzku miest pre obytné prívesy
Táto trieda vylučuje:
– prevádzku hotelov, penziónov, kempov vrátane kempov pre obytné prívesy a iných neobytných alebo krátkodobých ubytovacích zariadení, pozri divíziu 55