99.00 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

NACE Kód
9900
NACE Text
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti medzinárodných organizácií ako napr. Organizácie spojených národov (OSN) a špecializovaných agentúr systému OSN, regionálnych združení atď., Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky, Svetovej colnej organizácie, Organizácie pre ekonomickú spoluprácu rozvoj, Organizácie krajín vyvážajúcich ropu, Európskeho spoločenstva, Európskeho združenia voľného obchodu atď.
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti diplomatických a konzulárnych misií, ak sú dôležitejšie pre krajinu kde sú umiestnené, než pre krajinu, ktorú reprezentujú