25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

NACE Kód
25
NACE Text
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa výrobu „čistých“ kovových výrobkov (napr.súčiastok, kontajnerov a konštrukcií), obyčajne so statickou, nehybnou funkciou, ako protiklad k nasledujúcej divízii 2630, ktorá zahŕňa výrobu zariadení alebo montáží týchto kovových výrobkov (niekedy s ostatnými materiálmi) do komplexnejších celkov, ktoré pracujú s pohyblivými časťami, ak nie sú čisto elektrické, elektronické alebo optické.
Táto divízia tiež zahŕňa výrobu zbraní a streliva.
Táto divízia vylučuje:
– špecializované opravy a údržby, pozri skupinu 33.1
– špecializovanú inštaláciu v budovách priemyselných výrobkov vyrobených v tejto divízii, napr. kotlov, radiátorov ústredného kúrenia, pozri 43.22