64.92.0 Ostatné poskytovanie úverov

NACE Kód
64920
NACE Text
Ostatné poskytovanie úverov
NACE Definícia