69.1 Právne činnosti

NACE Kód
691
NACE Text
Právne činnosti
NACE Definícia