70.10 Vedenie firiem

NACE Kód
7010
NACE Text
Vedenie firiem
NACE Definícia
Táto trieda obsahuje vykonávanie dohľadu a riadenie ostatných útvarov v rámci jednej spoločnosti alebo podniku; vykonávanie strategického a organizačného plánovania a prijímanie rozhodnutí v rámci spoločnosti alebo podniku. Útvary zaradené do tejto triedy vykonávajú operačnú kontrolu a riadia každodenné činnosti im podliehajúcich útvarov.
Táto trieda zahŕňa činnosti:
– ústredí
– centralizovaných riadiacich jednotiek
– korporácií
– oblastných a regionálnych úradov
– správa dcérskych spoločností
Táto trieda vylučuje:
– činnosti holdingových spoločností, ktoré nie sú zapojené do riadenia, pozri 64.20