70.10 Vedenie firiem

NACE Kód
7010
NACE Text
Vedenie firiem
NACE Definícia
Táto trieda obsahuje vykonávanie dohľadu a riadenie ostatných útvarov v rámci jednej spoločnosti alebo podniku; vykonávanie strategického a organizačného plánovania a prijímanie rozhodnutí v rámci spoločnosti alebo podniku. Útvary zaradené do tejto triedy vykonávajú operačnú kontrolu a riadia každodenné činnosti im podliehajúcich útvarov.
Táto trieda zahŕňa činnosti:
- ústredí
- centralizovaných riadiacich jednotiek
- korporácií
- oblastných a regionálnych úradov
- správa dcérskych spoločností
Táto trieda vylučuje:
- činnosti holdingových spoločností, ktoré nie sú zapojené do riadenia, pozri 64.20