72.2 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

NACE Kód
722
NACE Text
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
NACE Definícia