72.20 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

NACE Kód
7220
NACE Text
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– výskum a vývoj v oblasti spoločenských vied
– výskum a vývoj v oblasti humanitných vied
– interdisciplinárny výskum a vývoj najmä v oblasti spoločenských a humanitných vied
Táto trieda vylučuje:
– prieskum trhu, pozri 73.20