72.20.0 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

NACE Kód
72200
NACE Text
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
NACE Definícia