95.24.0 Oprava nábytku a domácich zariadení

NACE Kód
95240
NACE Text
Oprava nábytku a domácich zariadení
NACE Definícia