72.1 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

NACE Kód
721
NACE Text
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
NACE Definícia
Táto skupina pozostáva zo základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja v oblasti prírodných a technických vied.